RABATY DO 50% + DOSTAWA PACZKĄ W RUCHU ZA 0 ZŁ!

Szukaj

Regulamin

Sprzedaż odzieży za pośrednictwem sklepu internetowego mumwear.shoplo.com realizuje MIRCHOL Sp. z o.o., z siedzibą w Łabowej 148/10, spółka posługująca się numerem NIP: 7343588344, REGON: 387492569, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: mumwear.sklep@gmail.com.

§ 1: Definicje
Konsument/ Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sklep – sklep internetowy okee.com.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.okee.com.pl
Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Towar – towar oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępny w Sklepie Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, wyrażona w złotych polskich, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
§ 2: Postanowienia wprowadzające
Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 3: Składanie zamówienia
W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
• z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
• wypełnić pola dotyczące dostawy i płatności,
Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam”) między Kupującym a
Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem
§ 4: Formy dostawy i metody płatności
Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:
• dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej
• dostawa za pośrednictwem serwisu „Paczkomaty In Post”
• dostawa za pośrednictwem „Poczty Polskiej”
• odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu godziny odbioru
Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
1) szybki przelew za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. 2) płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego
§ 5: Realizacja zamówienia
Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
§ 6: Odstąpienie od umowy
Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, składając formularz odstąpienia od umowy mailowo na adres mumwear.sklep@gmail.com lub załączając formularz do paczki ze zwracanym towarem.
Do paczki ze zwracanym towarem należy dołączyć dowód zakupu towaru.
Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz paczki ze zwracanym towarem, Klientowi, nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia zwracanego towaru, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru umowy.
W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy kupujący powinien podać numer konta na który sprzedawca zwróci pieniądze.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
§ 7: Odpowiedzialność za wady
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
§ 8: Reklamacje
W przypadku dostarczenia przez sprzedającego wadliwego towaru, kupujący ma prawo do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty jej wykrycia oraz posiadanie dowodu zakupu wydanego przez sklep. Klientowi przysługuje prawo do: obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sprzedającego w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wypełnionym formularzem reklamacji.
Towar reklamowany należy odesłać wraz z formularzem reklamacji na adres: Łabowa 148/10, kod pocztowy: 33-336 Łabowa.
§ 9: Dane osobowe i pliki cookies
Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
§ 10: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 11: RODO
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
MIRCHOL Sp. z o.o., z siedzibą w Łabowa 148/10, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, posługujący się numerem NIP: 7343588344, REGON: 387492569.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• zawarcia umów kupna, sprzedaży towarów oferowanych przez MIRCHOL Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego mumwear.shoplo.com
• wykonania obowiązków prawnych administratora danych takich jak wystawianie faktur i innych dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie
• rozpatrywania reklamacji i zwrotów
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
• marketingu bezpośredniego,
• weryfikacji wiarygodności płatniczej,
• tworzenia zestawień, analiz i statystyk
• wsparcia technicznego,
• rozliczeń finansowych,
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy kurierskie oraz firmy obsługujące płatności. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do danych osobowych;
• edytowania danych osobowych,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie • przenoszenia danych osobowych lub cofnięcia zgody
Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z administratorem przez formularz kontaktowy:
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wykonania umowy, sprzedaży. W przypadku niepodania danych osobowych wykonanie umowy, sprzedaży nie będzie realizowane.
Przetwarzanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza Europejski Obszar Gospodarczy.
§ 12: Postanowienia końcowe
Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów